פרופ' יורם יובל על ההבדלים בין המוח הגברי לנשי

פרופ' יורם יובל על ההבדלים בין המוח הגברי לנשי

שאלנו את פרופ' יורם יובל האם יש הבדל בין מוחות של גברים לבין מוחות של נשים? והוא ענה לנו בהרחבה בסרטון.